// Redirect Divi logo to perfectklimaat.nl

isolatie subsidie

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een regeling die in Nederland wordt aangeboden om huiseigenaren en bewoners te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, waaronder woningisolatie. Deze subsidie is bedoeld om de overgang naar duurzamere energievoorzieningen te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden en voorwaarden voor het verkrijgen van ISDE-subsidie voor woningisolatie.

Duurzame subsidie

Mogelijkheden voor Woningisolatie via ISDE-subsidie:

1. Vloerisolatie:

De ISDE-subsidie ondersteunt het isoleren van vloeren om warmteverlies naar de grond te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door isolatie PUR-schuim aan te brengen aan te brengen aan de onderzijde van de vloer.

2. Spouwmuurisolatie:

De regeling stimuleert het isoleren van spouwmuren, wat inhoudt dat de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van uw woning wordt gevuld met isolatiemateriaal (EPS parels). Dit vermindert het warmteverlies door de muren.

3. Dakisolatie:

Dakisolatie voorkomt warmteverlies door het dak van de woning. Subsidie is beschikbaar voor diverse methoden van dakisolatie, zoals het aanbrengen van PUR-schuim.

4. Gevelisolatie:

Hierbij wordt de binnenkant van de gevel van een woning geïsoleerd, wat bijdraagt aan een betere warmte-isolatie en het uiterlijk van de woning verbetert.

5. Bodemisolatie:

Deze maatregel houdt in dat de bodem onder de vloer van een woning wordt geïsoleerd, waardoor vocht en koude lucht uit de bodem worden geweerd.

De ISDE regeling – verbreed met isolatie, warmtenetten, zonnepanelen en windturbines

Werking van de regeling

Woningeigenaar (achteraf aanvragen)

 • Binnen 12 mnd na realisatie van de (eerste) maatregel

Zakelijke gebruikers (vooraf aanvragen, daarna vaststellen)

 • Aanvragen voor aanschaf
 • Vastellen binnen 12 mnd na verlening (*24 mnd voor centrale warmtenetaansluiting)

Maatregelen verdeeld in drie hoofdcategorieën

 • Productie van duurzame energie
 • Energie besparing
 • Aansluiting warmtenet*

Belangrijkste kenmerken

 • Eenvoudig
 • Maatregelenlijst
 • Subsidiebedrag vooraf bekend
 • Langdurige regeling met veel zekerheid

Overzicht Energieverliezen

ISDE subsidie 2023

Ontvang tot wel € 131,- per m2

Voorwaarden voor het Verkrijgen van ISDE-subsidie voor Woningisolatie:

1. Woning:

De subsidie is beschikbaar voor bestaande woningen, zowel particuliere als zakelijke woningeigenaren kunnen in aanmerking komen. Nieuwbouwwoningen en tijdelijke woningen zijn uitgesloten.
De woningisolatie moet worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. De isolatiematerialen en -methoden moeten voldoen aan de technische eisen die zijn vastgesteld in de regeling.

3. Eigenaar en bewoner:

Alleen woningeigenaren of bewoners komen in aanmerking voor de subsidie. Huurders kunnen de subsidie niet zelf aanvragen, maar de verhuurder kan dit wel doen.

4. Minimale oppervlakte:

Voor sommige isolatiemaatregelen geldt een minimale oppervlakte-eis. Dit betekent dat de oppervlakte van de isolatie boven een bepaalde drempel moet liggen om voor de subsidie in aanmerking te komen.

5. Subsidieaanvraag:

De subsidie moet achteraf worden aangevraagd, nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Perfect Klimaat verstrekt u alle gegevens t.b.v. de subsidie aanvraag.

6. Bewijs van uitvoering:

Na het voltooien van de isolatiewerkzaamheden moet er bewijs van uitvoering worden ingediend. Dit omvat facturen, foto’s en technische specificaties.

7. Voorwaarden voor uitvoering:

De uitgevoerde isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de technische voorwaarden en richtlijnen die zijn vastgesteld in de regeling.
De hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van het type isolatiemaatregel en de oppervlakte die wordt geïsoleerd. Het exacte bedrag kan worden berekend op basis van de kosten en de energiebesparing die de maatregel oplevert. Subsidieaanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
In conclusie biedt de ISDE-subsidie een waardevolle kans voor huiseigenaren en bewoners om financiële ondersteuning te krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie. Door de drempel voor investeringen te verlagen en bij te dragen aan energie-efficiëntie, draagt de ISDE-regeling bij aan een duurzamere toekomst en een verminderde ecologische voetafdruk. Het is een stap in de richting van een groenere en energiezuinigere samenleving.

aanvraagprocedure

De procedure voor het aanvragen van ISDE-subsidie voor woningisolatie kan enigszins veranderen over de tijd en kan variëren afhankelijk van specifieke details. Het is altijd raadzaam om de meest recente informatie te raadplegen op de officiële website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier is echter een algemeen stappenplan die u kunt volgen:

1. Voorbereiding:

 • Verzeker je ervan dat je voldoet aan de actuele subsidievoorwaarden en -eisen voor woningisolatie.
 • Kies welke isolatiemaatregel(en) je wilt laten uitvoeren (bijv. dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie) en verzamel informatie over deze maatregelen, inclusief kosten, technische specificaties en installatiedetails.

2. Uitvoering van Isolatiemaatregelen:

 • Laat de geselecteerde isolatiemaatregelen uitvoeren door een erkende en gecertificeerde installateur, zoals Perfect Klimaat B.V.
 • Zorg ervoor dat de installatie voldoet aan alle relevante normen en kwaliteitseisen.

3. Aanvragen van Subsidie:

 • Ga naar de officiële website van RVO en zoek naar het aanvraagformulier voor ISDE-subsidie voor woningisolatie. Dit formulier moet beschikbaar zijn op de ISDE-pagina van de RVO-website.
 • Vul het aanvraagformulier in met alle gevraagde informatie. Dit kan persoonlijke informatie omvatten, informatie over de uitgevoerde isolatiemaatregelen en relevante facturen en meldcodes.

4. Indienen van de Aanvraag:

 • Dien het volledig ingevulde aanvraagformulier online in via het RVO-portaal.
 • Voeg eventuele vereiste documenten en bewijsstukken toe, zoals facturen en technische specificaties. Deze documenten bewijzen de uitvoering van de isolatiemaatregelen en de kosten.

5. Beoordeling en Goedkeuring:

 • RVO zal je aanvraag beoordelen om te verifiëren of je voldoet aan de subsidievoorwaarden.
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een subsidiebeschikking waarin het toegekende subsidiebedrag wordt vermeld.

6. Uitbetaling van de Subsidie:

 • Na goedkeuring zal RVO het subsidiebedrag overmaken naar het opgegeven bankrekeningnummer.

7. Onderhoud en Rapportage:

 • Mogelijk moet je na het uitvoeren van de isolatiemaatregelen periodieke rapportages indienen om de goede werking en het behoud van de isolatie te verzekeren.

Vergeet niet dat de ISDE-subsidie voor woningisolatie kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals het type isolatiemaatregel, de grootte van het huis, de locatie, en meer. Zorg ervoor dat je altijd de meest actuele informatie volgt en de richtlijnen van de RVO nauwgezet opvolgt bij het indienen van je aanvraag.

Tabel voor subsidiebedragen en isolatiewaardes

Gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Zolder/vlieringvloer
Vloerisolatie
Bodemisolatie
Subsidiebedrag per m2 1 maatregel
€ 19,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 3,00
Subsidiebedrag per m2 2 maatregelen
€ 38,00
€ 8,00
€ 30,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 6,00
Min vereiste m2
10
10
20
20
20
20
Maxi m2
170
170
200
130
130
130
Min Rd-waarde [m2 K/W]
3,5
1,1
3,5
3,5
3,5
3,5
HR++ glas U ≤1,2
Triple glas ≤0,7
Panelen in kozijn ≤1,2
Panelen in kozijn ≤0,7
Isolerende deur ≤1,5
Isolerende deur ≤1,0
Subsidiebedrag per m2 één
€ 23,00
€ 65,50
€ 10,00
€ 45,00
€ 23,00
€ 65,50
Subsidiebedrag per m2 twee
€ 46,00
€ 131,00
€ 20,00
€ 90,00
€ 46,00
€ 131,00
Min vereiste m2
8
8
8
8
8
8
Maxi m2
45
45
45
45
45
45
”Max

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag op weg!

× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday